Planforslaget blir tilsendt berørte parter, men finnes også tilgjengelig i Rådhuset i Sør-Aurdal kommune, hos Statens vegvesen v/Vestoppland distrikt, Storgate 12, Gjøvik og som vedlegg i denne siden.

Dersom du har innspill til forslaget må disse sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Oversendelsen merkes med saksnummer: 2004/058616.

Frist for innsending av merknader: 28. august 2009

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte i kommunestyresalen i Rådhuset, Sør-Aurdal kommune, 20. august kl. 18.00-20.00.

På møtet vil det bli orientert om tankene bak forslaget til reguleringsplanen, prosessen videre frem til godkjent reguleringsplan og endelig utbygging. Sentrale personer fra Statens vegvesen, som har deltatt i planarbeidet, vil være tilstede for å svare på spørsmål.

Kontaktpersoner til planarbeidet er:
Bjørn Nyquist, telefon 24 05 83 50/ e-post: bjorn.nyquist@vegvesen.no 
Per Arne Skartlien, telefon 61 27 14 42  / e-post: per.skartlien@vegvesen.no.

Ta gjerne kontakt, så svarer vi på spørsmål!