Massedeponiet skal anlegges i forbindelse med utbyggingen av E16 Fønhus-Bagn.

Hensikten med planen er å regulere områder hvor det kan deponeres overskuddsmasser fra vegarbeidene, samt å benytte disse områdene til bruk som midlertidige riggområder i forbindelse med byggearbeidene på hele strekningen Fønhus-Bagn-Bjørgo.

Planlagt oppstart er høsten 2012. Forventet avslutning er i 2015 for første delstrekning, og i 2018 for hele strekningen opp til Bjørgo.

Det kan bli aktuelt å benytte massedeponiet også i forbindelse med utbygging av strekningen Bagn – Bjørgo.

Forslaget er tilgjengelig på rådhuset i Sør-Aurdal kommune og hos vegvesenet på Gjøvik.

Høringsperioden er 4. juli - 22. august 2012.

Kontaktperson: Planleggingsleder Bjørn Nyquist, tlf. 24058350, epost: bjorn.nyquist@vegvesen.no