- Kommunen har vedtatt en reguleringsplan, som gjør at vi kan kjøre tunnelmasse, og lagre den slik, at arbeidet med å utbedre Reinlivegen kan gjøres enklest mulig når fylkeskommunen ønsker å gjøre vegen ferdig, sier byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen, E16 Bagn-Bjørgo.
  Han mener dette er en god løsning for E16 prosjektet.
- Slik slipper vi å frakte tunnelmasse langs E16 fra Bagn til Kjerringsvingen, sier Rønningen.

Støvplager

Ifølge prosjektleder Bjarte Næss i Skanska går arbeidet med å kjøre ut tunnelsteinen som planlagt.
- Det har vært noe støvplager når været er fint og tørt. Vi har prøvd å dempe støvplagen ved å bruke salt. Samtidig er det litt kronglete å kjøre fram til tipplassen, sier Næss.
Entreprenøren har til nå kjørt masse til vegstrekningen nederst i det som skal bli ny veg til Reinli. Arbeidet med å frakte stein lenger opp i Reinliveien starter med det første.
- Vi håper å kunne gjøre klar en anleggsveg på steinfyllinga, slik at vi slipper å bruke dagens Reinlivveg, sier Næss.

Fylkesvegplan

Fylkestinget skal vedta fylkesvegplanen for perioden 2018 til 2021 i juni. Det er politikerne der som bestemmer når vegen til Reinli kan gjøres ferdig.