Kommunestyrene i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang vedtok i ukene før påske planprogrammet for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo. Før behandlingen i de enkelte kommunestyrene, samarbeidet kommunene om vedtaksteksten. 

- At de tre kommunene har kommet fram til likelydende vedtak i fastsettelsen av planprogrammet, betyr at de har felles forståelse av hvilke rammer, mål, standard og prioriteringer som legges til grunn i det videre planarbeidet, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Knut Westerbø.

– Dette er viktig for å nå målene om trafikksikkerhet og framkommelighet, og for å unngå dragkamper mellom de fem reguleringsplanene, sier han.
 
Planleggingen av utbedringen av E16 Fagernes-Øylo pågår i perioden 2018-21, selve utbedringsarbeidet skal etter planen gjennomføres i 2021-23.

Vedtaket

Dette er det likelydende vedtaket som ble fastsatt av kommunestyret i Nord-Aurdal 21. mars, i Vestre Slidre 22. mars og i Vang 11. april:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter kommunestyret planprogrammet for E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo, datert 06.02.2019, med følgjande tillegg inn i avsnitt 3.4:

1. For strekninga Øylo-Hande samt Røn/Ulnes nord ber ein SVV i sterkare grad å vurdere konkrete tiltak for mjuke trafikantar. Dette gjeld særskilt i område nær bygdesentra og der det finst fleire bustadhus, dette vurderes opp i mot trafikktryggleik og samfunnsnytte.