På oppdrag for Statens vegvesen skal Isachsen Entreprenør AS bygge:
- En tofeltsveg for E16 på den 3,7 kilometer lange strekningen mellom Dølveseter og Bagn.
- En tunnel på 700 meter gjennom Bergsund inngår i de 3,7 kilometrene som skal bygges.

Representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren skal i løpet av de neste ukene gjennom en samhandlingsprosess  hvor sentrale elementer i kontrakten og viktige prinsipper skal gjennomgås. Anleggsarbeidene vil starte i løpet av en måneds tid. Strekningen vil være ferdig utbygd i 2015.

Isachsen Entreprenør AS leverte tilbudet med lavest pris i konkurransen om å bygge ut denne delen av E16. Isachsen sitt pristilbud var på 142.759.070,63 kroner, mens Huser Entreprenør sitt pristilbud lød på 158.123.703,88 kroner.