Ordfører Inger Torun Klosbøle i Nord-Aurdal og Kåre Helland i Sør-Aurdal fikk prøvekjøre nyvegen før den ble åpnet for trafikk.

- Det blir godt å slippe svingen. Her er det mange som har kjørt i grøfta på vinterføre, sier Klosbøle. Hun er nærmeste nabo til veganlegget på E16 i Nord-Aurdal ved innkjøringen til Bagnskleivtunnelen. Nå kan hun kjøre 5,2 kilometer langs ny E16 når hun skal på jobb i Fagernes. Torsdag kjørte hun den nye strekningen fram og tilbake med Kåre Helland i passasjersetet. Samtidig gjorde arbeidslaget i Mesta rekkverk seg endelig ferdige med rekkverksarbeidet.

- Det er bare å gratulere med et flott veganlegg, sa Ap-ordføreren til Arne Dokken i Skanska og Andreas Rønningen i Statens vegvesen.

14.000 dumperlass

Det er store dimensjoner over vegfyllingen i Kjerringsvingen. Fyllinga er på om lag 350.000 kubikkmeter. Det betyr at det er kjørt 14.000 dumperlass til Kjerringsvingen. - Vi er i rute fram mot vegåpning om et snaut år, sier byggeleder Rønningen i Vegvesenet. Ute i dagslys gjenstår det 900 meter mellom Bangskleivtunnelen og Kjerringsvingen på gamle E16. Det er fortsatt behov for den parallelle anleggsvegen en tid framover. På resten av strekningen fra Bjørgo skal det legges et slitelag med asfalt før åpningen. - Da vil biltrafikken få den riktige nyvegfølelsen av slett og fin veg, sier Rønningen.

K-TSK-TS

Nå slipper anleggstrafikken å krysse E16.

Tunnelarbeid

Inne i tunnelen er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Skanska har lagt bærelaget med asfalt gjennom tunnelen. Det foregår mye sikrings- og monteringsarbeide. I begynnelsen av desember begynner Land Elektriske arbeidet i tunnelen. Fartsgrensa gjennom Kjerringsvingen er satt til 50 km/t.

- Det vil fortsatt være anleggsarbeid på innsiden av fyllinga fram mot vegåpninga senhøsten 2019. Når det er ferdig blir fartsgrensa 80 km/t, sier Rønningen.

K-trafikkK-trafikk

Nikolai Øyhus i Statens vegvesen, og Lars Eivind Skjærstuen hos Brødrene Dokken dirigerte E16 trafikken inn på den nye vegen.