Statens vegvesen skal bygge ny E16 gjennom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal i Valdres. Den 6,5 kilometer lange delstrekningen fra Fønhus til Dølvesæter sør for Bagn er første etappe.

 

Følgende ni  entreprenører har gitt tilbud på denne delstrekningen:

 

Huser entreprenør AS med en pris på 149.475.140 kr.

Arbeidsfellesskapet Dokken og Engene med en pris på 130.998.314 kr.

Åge Haverstad AS med en pris på 176.575.267 kr.

Risa AS med en pris på 169.686.070 kr.

Isachsen entreprenør AS med en pris på 149.608.511 kr.

Veidekke entreprenør AS med en pris på 167.870.236 kr.

HAB construction AS med en pris på 216.625.270 kr.

AF Gruppen Norge AS med en pris på 155.760.706 kr.

Skanska Norge med en pris på 153.266.061 kr.

 

Oversikten viser at det skiller 86 millioner kroner mellom laveste og høyeste tilbud. Statens vegvesen er godt fornøyd med at så mange som ni entreprenører har levert tilbud.

 

Tilbudene skal nå gjennomgås av Statens vegvesen. Det er forventet at det skrives kontrakt med valgt entreprenør i løpet av sommeren. Dermed blir det anleggsstart i siste halvdel av september.

 

E16 i Valdres skal bygges som tofeltsveg, og vegbredden blir på 8,5 meter. Dette er til dels betydelig bredere enn dagens veg, som noen steder er bare ca. seks meter bred.

På denne delstrekningen skal den nye vegen stort sett følge dagens trasé. Unntaket er ved Briskebyen , hvor traséen legges utenfor grenda.

 

Til høsten blir byggearbeidene for neste delstrekning, den 3,5 kilometer lange strekningen mellom Dølvesæter og Bagn, lyst ut.

 

Kontaktpersoner:

Fungerende byggeleder Lage Bakken, lage.bakken@vegvesen.no, tlf. 918 19 698.

Prosjektleder Anne Brit Moen, anne-brit.moen@vegvesen.no, tlf. 916 99 221.

Senior kommunikasjonsrådgiver Geir Røed, geir.roed@vegvesen.no, tlf. 951 03 313.