Statens vegvesen har sendt ut ett nyhetsbrev om utbyggingen av E16 Fønhus-Bjørgo. Nyhetsbrevet kan leses i kolonnen til høyre.