Årsaken til omkjøringen forbi Hølera bru er at brua må rives før ny bru kan bygges. Det er ventet at trafikken på E16 kan begynne å kjøre på ny bru i E16 på slutten av 2013.

Statens vegvesen anbefaler at trafikanter som følge av utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn beregner ekstra god tid på å trafikkere strekningen. Trafikanter må også regne inntil 20 minutters stans i forbindelse med sprengingsarbeider. Melder du deg på Statens vegvesen sin sms-varsling, vil du få sms om planlagte stenginger over 15 minutter mellom Fønhus og Bagn. Les mer om hvordan du kan melde deg på denne tjenesten her.