Siden begynnelsen av juli har trafikken gått på fylkesveg 228 og over Gladhaug bru i stedet for E16 over Hølera bru rett nord for Fønhus. Dette fordi Hølera bru måtte rives før ny bru kunne bygges. Ny bru er nå ferdig slik at perioden med omkjøring er over fra og med torsdag 21. november.  Det vil imidlertid bli en ny periode med omkjøring over Gladhaug bru i april 2014 for å gjøre siste finpuss på Hølera bru.