Statens vegvesen har nå startet opp arbeidet med utredning av konsekvenser av alternativ 1-5 og tilhørende kommunedelplan. Det er lagt opp til at utredning av konsekvenser og forslag til valg av trase sendes på høring 1. kvartal 2010.

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen vil det bli arrangert åpne møter der valg av endelig trase for ny veg vil være et tema. Endelig valg av trase skal deretter behandles politisk.

Planprogrammene kan du laste ned i menyen til venstre