Kreativt seminar på Fagernes
Statens vegvesen arrangerte et vellykket kreativt seminar på Fagernes Quality Hotel den 12. og 13.mars.

Hensikten med seminaret var å bearbeide de grove linjene i planprogrammet, slik at de alternativene som skal utredes videre blir best mulig ut i fra vedtatte mål. Det var 22 deltaker som deltok på seminaret. Deltakerne var fra kommunene, regionale myndigheter, lokale organisasjoner, Statens vegvesen og fra Norconsult (rådgiver for planprosessen).

Nasjonal transportplan (NTP)
Den 29.februar la Statens vegvesen fram forslag til NTP for perioden 2014-2023. Dette forslaget innebærer at E16-strekningen mellom Fagernes og Hande tas med først i NTP 2018-2023, forutsatt en ramme på 45 prosent utover den plantekniske rammen. Den nasjonale transportplanen som ble lagt fram 29.februar 2012 er et forslag til stortingsproposisjon fra transportetatene. NTP behandles ikke i Stortinget før våren 2013.

Åpent møte
Det ble den 12.april avholdt et åpent møte på Fagernes i forbindelse med utsendt varsel om planoppstart. Avis Valdres skrev en nettartikkel om møtet.

Det er lagt opp til flere åpne møter senere i planprosessen, etter at det har blitt jobbet mer med de ulike alternativene for ny E16-trase.

Videre framdrift
På bakgrunn av gode innspill fra det kreative seminaret og fra mottatte forhåndmerknader, er Statens vegvesen og Norconsult godt i gang med å optimalisere trasé-alternativene. Det kan bli aktuelt å sile ut noen av alternativene fra planprogrammet. Det vil bli fremmet en sak om dette til politisk behandling i Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommune. På bakgrunn av den politiske behandlingen vil det utover sommeren og høsten bli arbeidet med konsekvensutredninger og forslag til kommunedelplanen.