Det var rene «Grand Prix-stemningen» da byggeleder Lage Bakken åpnet konvolutt 2 med tilbudssummene og prosjektleder Anne Brit Moen korrigerte dem for resultatene fra konvolutt 1 på regionvegkontoret på Lillehammer.

Kvalitetstillegg
11 entreprenører var med i den tette kampen om å få bygge den 11,1 kilometer langs strekningen på E16. En entreprenør ble avvist på grunn av forhold ved tilbudet. Anbudskonkurransen var basert på et to-konvolutt-system.  Den første konvolutten leverte entreprenørene til Statens vegvesen for nesten fire uker siden. Den inneholdt en beskrivelse av hvordan entreprenørene vil organisere og gjennomføre byggeoppdraget.
- Formålet er å kunne velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og ikke bare se på pris, sier Moen. 

Stor vurderingsjobb
De siste ukene har et tjuetalls medarbeidere i Statens vegvesen vurdert de 11 tilbudene:
Prosjektleder Anne Brit Moen i Prosjekt Vestoppland mener flere av entreprenørene gjennom tilbudene har vist at de har satt seg godt inn i oppgavene, har egnet kompetanse og beskriver gode løsninger for å takle de aktuelle prosjektutfordringer

Entreprenørene fikk en merverdi på mellom 0 til 200 millioner kroner. Prisen utgjør mellom 75-og 80 prosent av en samlet vurdering, mens kvaliteten på besvarelsen i konvolutt 1 utgjør resten.
- Skanska hadde den nest laveste tilbudssummen, men fikk en større uttelling på besvarelsen av konvolutt 1, enn Arbeidsfellesskapet PNC-T. Engene, som hadde lavest tilbudspris.

Byggestart i høst
-Vi skal nå kontrollregne på tilbudene. Regionvegsjefen tar den endelige beslutningen om hvem som skal bygge E16 fra Bagn til Bjørgo, sier Moen.
Kontrakten med entreprenøren blir tidligst skrevet under i juni 2016. Planlagt oppstart for byggingen av den nye vegen i Valdres er høsten 2016.