Statens vegvesen har tjenester for SMS-varsling for en del vegstrekninger, blant annet i forbindelse med stengninger, kolonnekjøring, anleggsarbeid eller vedlikehold. Trafikanter kan nå få sms om slike situasjoner for E16 mellom Fønhus og Bagn. Ved å melde deg på, vil du få SMS-varsler når vegen blir stengt og når den åpnes igjen. Tjenesten er gratis for mottakerne av sms`en.

Slik melder du deg på tjenesten:
Send "E16 BAGN START" til 2252

Slik melder du deg av tjenesten:
Send "E16 BAGN STOPP" til 2252

Du kan også få en statusmelding uten å abonnere på tjenesten. Denne opplyser om den siste SMS-meldingen som er sendt for strekningen, for eksempel «Åpen», «Stengt» eller annet.

Slik gjør du det:
send "E16 BAGN STATUS" til 2252

For å motta informasjon om bruk av tjenesten send "E16 BAGN HJELP" til 2252.