I perioden fra mai 2013 til høsten 2014 skal Isachsen Entreprenør AS på oppdrag for Statens vegvesen bygge:

- En tofeltsveg for E16 på den 3,7 kilometer lange strekningen mellom Dølveseter og Bagn.
- En tunnel på 700 meter ved Bergsund inngår i de 4,7 kilometrene veg som skal bygges.

Denne utbyggingen vil medføre noen ulemper for trafikanter på E16 og beboere i nærområdet i anleggsperioden.

Konsekvenser for trafikken
I oktober 2012 startet Arbeidsfellesskapet Dokken og Engene utbyggingen av E16 Fønhus-Dølveseter og strekningen Isachsen Entreprenør AS skal bygge fra Dølveseter til Bagn ligger i forelengelsen til dette anleggsområdet. For trafikantene vil de kjøre gjennom ett anleggsområde på cirka 10,2 kilometer med de samme ulempene. Med oppstarten på utbyggingen mellom Dølveseter og Bagn skal trafikantene kjøre gjennom ett lengre anleggsområde med blant annet følgende ulemper:

- Stans i inntil en halv time i forbindelse med sprenging og bruarbeider. Sent mandag og onsdag kveld kan trafikken stanses i inntil en time i forbindelse med sprengingsarbeider.
- Trafikken blir dirigert manuelt eller ved trafikklys.
- Redusert hastighet gjennom anleggsområdet.

Statens vegvesen ber trafikanter av hensyn til egen og andres sikkerhet overholde skiltet hastighet og ellers respektere trafikkreglene gjennom anleggsområdet.

Konsekvenser for beboere
Utover noe anleggsstøy, vibrasjoner og muligens noe støv så håper Statens vegvesen at beboere i utbyggingsområdet i liten grad vil merke utbyggingen av E16 mellom Dølveseter og Bagn.

Statens vegvesen beklager de ulempene utbyggingen av E16 får for trafikanter på E16 og beboere i området, men før vi kan åpne en tryggere og mer fremkommelig E16 må vi gjennom en periode med noen ulemper.