Ketil Solvik-Olsen sier at Regjeringen ønsker å sikre god fremdrift og mest mulig kontinuerlig videreføring av E16 Fønhus-Bagn. Samtidig ønsker Regjeringen å redusere bompengenivået som var lagt til grunn på E16 mellom Fønhus og Bjørgo. Dette er bakgrunnen for at statsråden kom med mer penger til E16-utbyggingen fra Fønhus til Bjørgo.

120 millioner til utbygging
De resterende 120 millionene er knyttet til utbyggingen mellom Bagn og Bjørgo. Statens andel av utgiftene knyttet til utbyggingen av E16 mellom Bagn og Bjørgo er derfor foreslått økt fra 900 til 1020 millioner kroner. Dette vil ligge til grunn da finansieringen av E16 Bagn-Bjørgo skal sendes til ny politisk behandling i berørte kommuner og Oppland fylkeskommune. Dette vil skje i løpet av kort tid. Dersom det blir lokalpolitisk tilslutning til opplegget om bompenger, vil regjeringen i løpet av 2014 legge frem en proposisjon om utbygging og finansiering av E16 Bagn-Bjørgo for Stortinget.

Forutsatt nødvendige vedtak nevnt over, vil bompengesatsen bli en plass mellom 52 og 57 kroner for lette kjøretøy og det tredobbelte for tunge kjøretøy.

Fremskyndet 40 millioner til prosjektering
Regjeringen vil også foreslå at 40 millioner kroner til grunnerverv og prosjektering av E16 Bagn-Bjørgo fremskyndes i forhold til det Handlingsprogrammet antyder

Videre fremdrift
I tillegg til at det fremover skal jobbes med finansiering av E16 Bagn-Bjørgo, pågår det også arbeider med grunnerverv og byggeplanlegging. Med nødvendige vedtak knyttet til finansiering, kan anleggsarbeidet starte i 2015 og sluttføres i 2018.