Strekningen Fønhus-Dølveseter, som arbeidsfellesskapet mellom entreprenørene Dokken og Engene har bygget, er nå ferdig slik at det blir en skiltet hastighet på 80 kilometer i timen på hele strekningen. Den skiltete hastigheten vil gjelde fra torsdag 17. juli.

Mellom Dølveseter og Bagn gjenstår fortsatt en del arbeider, spesielt inne i tunnelen, før trafikken blir satt på ny veg. Inne i den 665 meter lange tunnelen gjennom Bergsund gjenstår arbeider slik som elektroarbeid, asfaltering og testing av utstyret. Det vil derfor være redusert hastighet forbi Bergsund frem til trafikken begynner å gå gjennom tunnelen før jul.