Reinertsen skal med bakgrunn i vedtatte reguleringsplaner utarbeide en mer detaljert byggeplan som en fremtidig entreprenør skal bygge E16 mellom Bagn og Bjørgo etter. Byggeplanen og konkurransegrunnlaget skal være ferdig før jul i 2014.