Hensikten med planen er å utvikle E16 til en forutsigbar, sikker og effektiv transportåre mellom Øst- og Vestlandet, som også skal kunne bidra positivt til bosetting og næringsliv i Valdres.

Informasjon om planområdet og føringer for det videre planarbeidet framgår av planprogrammet som ble vedtatt den 15. desember 2011 i kommunestyrene i Nord-Aurdal og Vestre-Slidre.

Planprogrammet vil du finne:

  • som vedlegg til denne siden eller
  • utlagt ved servicetorget på rådhuset i Fagernes.

Eventuelle innspill sendes skriftlig innen 15. april 2012 til:

Spørsmål kan rettes til: