I Nasjonal Transportplan er det satt av statlige midler i siste seksårsperiode (2018-2023) til skredsikring av E16 Kvamskeliva. Etter offentlig ettersyn vedtok Vang kommunestyre enstemmig planprogrammet for Kvamskeliva og tok en viktig avgjørelse i prosessen.