E16 er en viktig rute mellom øst og vest. Europas mest moderne høyfjellsovergang gjør at vegen over Filefjell som regel er åpen når andre fjelloverganger er stengt i Sør-Norge.

Hansebakken fra Bagn i Valdres er en av yrkessjåførene som nå får en tryggere og mer forutsigbar arbeidsdag med ny tunnel fra Bagn til Klosbøle. Når E16 Bagn-Bjørgo åpner slipper trafikken på E16 i Valdres en av de siste "vestlandsvegene" på Østlandet i Bagnskleiva. Det er også stor helgetrafikk på E16 gjennom Valdres.

i tillegg til tunnelen er utretting av den såkalte Kjerringsvingen det største tiltaket på den nye vegen. Det er også bygd ny bru over Begna.

__

Greg Hansebakken gleder seg til å få byttet ut Bagnskleiva med Bagnskleivtunnelen. Tirsdag skal tømmerbilsjåføren bistå samferdselsministeren under snorklippingen inne i den nye tunnelen. 

__