Prosjektet strekker seg over nærmere fem mil, og er delt inn i seks delstrekninger:

Nå gjenstår kun byggingen av parsell én, Storsandnes-Langnesbukt. Når denne åpner for trafikk høsten 2018, er hele prosjektet ferdig.

Nye E6 gir bedret fremkommelighet og høyere trafikksikkerhet. I tillegg blir europavegen til sammen tolv kilometer kortere.