Ny E134 gjennom Kongsberg fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervollane vest for Saggrenda åpnet 3. juli 2020. Bompengeinnkrevingen startet tre dager senere, mandag 6. juli.

Kongsbergs nye landemerke høyt over Kobberbergselva. (Foto: Kjell Wold)Kongsbergs nye landemerke høyt over Kobberbergselva. (Foto: Kjell Wold)

Siden 6. juli 2020 har i alt 2.931.168 biler passert bommene på Damåsen og i Saggrenda ved utgangen av desember 2020.

Vel 80 prosent av bilene som kjører gjennom bommene har bombrikke som gir rabatt. 2/3 av bompasseringene skjer på Damåsen, mens vel 1/3 skjer ved Saggrenda.