Bergmannsgata på Kongsberg

Video 3D animasjon av E134 Bergmannsgata på Kongsberg. I dag er strekningen tung trafikkert. Etter høsten 2019 blir trafikken trolig mer enn halvert. Statens vegvesen har satt av inntil 40 millioner kroner til utbedring av vegen.

Ta deg ikke inn i anleggsområdet

Uvedkommende i anleggsområdet er en stor sikkerhetsutfordring. Respekter derfor stengslene og skiltingen.

Jernbaneundergang på ny nedføringsveg Darbu

Ny nedføringsveg Darbu er en del av vegprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda. Den nye nedføringsvegen planlegges ferdig høsten 2017. Den vil gå under eksisterende jernbanelinje, og det vil derfor komme ny jernbaneundergang på strekningen. Undergangen ble bygget ferdig i løpet av sommeren 2016 før den ble skjøvet på plass under jernbanen i august. Jernbanen måtte stenges to helger i forbindelse med arbeidet med undergangen.

Delstrekning E134 Damåsen–Tislegård

3D-animasjonen gir et innblikk i vegprosjektet Damåsen–Saggrenda med særlig fokus på delstrekningen Damåsen–Tislegård.

Delstrekning E134 Trollerudmoen–Saggrenda

3D-animasjonen omhandler delstrekningen Trollerudmoen–Saggrenda.

Fv. 72 nedføringsveg Darbu

Presentasjonen starter ved tilkoblingen til fv. 73 Kongsbergveien og viser passering i kulvert under eksisterende jernbanelinje, forbi Anfinnsplass, over Fiskumelva med ny bru (Fiskumelva bru) før vegen kobles til eksisterende fv. 72 ved Dunserud.

 

Rystelser og støy fra tunneldriving i Kongsbergtunnelen

Filmen gir et innblikk i rystelser og støy som kan oppleves fra sprengning og arbeider i Kongsbergtunnelen. Tunnelen er en del av ny E134 Damåsen–Saggrenda.

Slik blir nye E134 gjennom Kongsberg

Animasjon viser hva som skal gjøres på nye E134, på strekningen Damåsen–Trollerudmoen.