Nye E105 mellom Hesseng og Storskog åpnet fredag 29. september 2017.

Prosjektet er en del av oppgraderingen av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk.

E105 er en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen, og den norske delen av vegen er 10 kilometer. Prosjektet omfatter en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda og 284 meter bru over Bøkfjorden.

Delstrekningen mellom Elvenes og Storskog ble ferdigstilt i 2013, mens arbeidet på strekningen mellom Hesseng og Bøkfjorden startet i 2014.