Arbeidet med parsellen mellom E6 på Hesseng og Elvenes startet i september, men hittil har ikke trafikantene merket så mye til aktiviteten. I disse dager går arbeidet inn i en ny fase, som vil bli mer merkbar både for trafikantene og beboerne.

Tunnelsprengning

Torsdag 15. januar markeres avfyringen av den første salve i tunnelen. I tida framover vil det være to til tre sprengninger per døgn i det som skal bli en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda. I løpet av neste uke starter også inngrepene i vegen ved Ternevann mot Bjørkheimkrysset på E6. Her skal det sprenges ut fjell som skal brukes som vegfylling inn mot tunnelen.

Også i området mot den ferdige vegstrekningen til Storskog vil det starte sprengningsarbeid i løpet av kort tid. Trafikantene vil merke aktiviteten ved at det blir korte stenginger av vegen ved sprenging. Utover våren vil den nye traseen ta form og trafikken vil etter hvert ledes over på den nye vegen.

Alt sprengningsarbeid vil følge Statens vegvesens strenge interne regler tillegg til lover og forskrifter. I tillegg er det krav til entreprenøren når det gjelder hensynet til terrenget.

Smalere veg

Som følge av arbeidet er deler av vegen innsnevret. Store deler av strekningen vil de neste månedene få nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen.

- Det vil alltid være noen ulemper for trafikantene når vi skal ha anleggsaktivitet tett inntil eksisterende veg og bebyggelse. Anleggsaktiviteten vil merkes helt fram til ny asfalt er lagt på vegen sommeren 2016, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Oppbyggingen av ny rundkjøring i Bjørkheimkrysset ved E6 vil også bli en betydelig flaskehals for trafikantene med nedsatt hastighet. Det forventes at omleggingen av Bjørkheimkrysset vil starte opp til våren.

- Vi regner med at folk har forståelse for arbeidet som skal gjøres og viser hensyn, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Etter planen skal hele den nye vegstrekningen være klar i 2016 og reisende mellom Kirkenes og Russland har da et topp moderne vegsystem.

Høy aktivitet

Det er Veidekke Entrepenør AS som har fått kontrakten for bygging av veg og tunnel. Hæhre Entreprenør AS er underentreprenør, og har jobben med masseflytting og tunnelsprengning. I dag er det totalt 25-30 personer i arbeid på vegen, og tallet vil bli mer enn doblet i løpet av våren.

 

Kontakt:

Prosjektleder Kaare Ramberg, tlf. 976 48 113