Ståldelene er produsert ved fabrikken til Schachtbau Nordhausen Stahlbau midt i Tyskland. Herfra er delene fraktet med bil til havnebyen Wilhelmshaven. Nå er brudelene satt sammen til en ferdig bue, som er stivet av med over 100 tonn montasjestål, for å tåle løft og frakt.

Byggeleder Jørn Uno Mikkelsen fra Statens vegvesen Region nord var til stede i Wilhelmshaven onsdag, da stålbuen ble kjørt over på lekteren som skal frakte den framtidige brua over Nordsjøen og langs hele Norskekysten til Barentshavet og sitt endelige bestemmelsessted på E105, like ved grensa mot Russland.

Spesiell operasjon

Vanligvis blir brudeler montert på stedet, så det er svært spesielt at en så stor del av en bru fraktes hel til anleggsplassen.

- Entreprenøren har sammen med sin nederlandske underentreprenør Royal Wagenborg nøye planlagt metoden for å montere og forberede transporten. Det er en stor og imponerende operasjon, og det er mye krevende ingeniørarbeid som ligger bak. Noe som er spesielt er bruken av såkalte SPMT, som er store hjulsett som kan kjøre og rotere buen på lekteren. Disse kan også heve og senke buen noe, og sammen med tidevannet settes brua rett på pilarene uten bruk av kran, sier Jørn Uno Mikkelsen.

Nordover mandag

Etter planen legger slepebåten «Mts. Vanquish» fra kai i Tyskland førstkommende mandag, og ved gode værforhold vil seilingstida være 10-12 dager.

Vel framme i Sør-Varanger, skal montasjestålet fjernes og buen klargjøres. Dette arbeidet er beregnet å ta 5-6 dager. Det betyr at operasjonen med å heise den gigantiske stålbuen på plass ved brufestene kan skje rundt 13. mai.

Åpnes i september

Den nye Bøkfjordbrua settes i trafikk i september. Da kan også den nye Trifontunnelen og resten av den nye vegstrekningen mellom Hesseng og Storskog tas i bruk. Det er Altafirmaet HAK Entreprenør AS som har byggeoppdraget, sammen med den tyske stålprodusenten,