Brua er en del av E105 som går fra Hesseng til grensen mot Russland. Den nye brua bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Brua er en buebru, det vil si at brukonstruksjonen henger i buen. Hovedspennet blir 120 meter.

Anbudskonkurranse

- Dette er en type konstruksjoner som gjøres av mange nasjonale og internasjonale firma, så vi håper på stor interesse, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Fristen for å levere inn anbud er 24. september 2014. Brua skal etter planen stå ferdig i september 2016.

Kontrakten er lyst ut på Doffin, som er databasen for offentlige anskaffelser.

Stort prosjekt

Brua over Bøkfjorden er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen på E105 fra Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog. De totale kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 550 millioner kroner. Strekningen nærmest riksgrensen ble ferdigstilt i 2013, og arbeidet med veg- og tunnelarbeid på strekningen Hesseng-Elvenes skal etter planen starte i slutten av september.

Ved anbudsåpningen for denne delen av arbeidet onsdag 9. juli, ble det klart at Veidekke Entrepenør AS hadde det laveste tilbudet.