Høsten 2017 skal hele den nye vegstrekningen på E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger være ferdig.

Statens vegvesen har nylig undertegnet kontrakten med HAK Entreprenør AS fra Alta som sammen med tyske Schachtbau Nordhausen Stahlbau Gmbh skal bygge brua. Entreprenøren har lagt fram sin framdriftsplan for Statens vegvesen i Kirkenes og Oslo.

Tyskland og Kirkenes

Bøkfjordbrua blir 284 meter lang, og hovedspennet er en nettverksbue. Selve stålarbeidet skal ferdigstilles på SBNs verksted i Tyskland, og entreprenøren ser på muligheten for å frakte hovedspennet på 120 meter fra Tyskland til Kirkenes.

Etter at brua er fraktet til Elvenes høsten 2016, starter sluttarbeidet på stedet. Etter planen skal hele Bøkfjordbrua og vegen på begge sider være ferdig og klar til å åpnes for trafikk i september 2017. Kontraktssummen for brua er 117 millioner kroner.

Byggeaktivitet

På nyåret starter forberedelser til å etablere en fylling, og i løpet av vinteren vil det også settes ned pæler for fundamentering for deler av brua. Den nye brua over Bøkfjorden bygges 200 meter nedenfor eksisterende bru ved Elvenes.

Etter planen vil rundt 20 personer være i arbeid med prosjektet og dette blir det største enkeltprosjektet for HAK Entreprenør AS noen gang.

Arbeidet med brua vil i svært liten grad berøre trafikanter eller beboere ettersom arbeidene skjer på et avlukket anleggsområde som ikke har vært brukt til andre formål tidligere. Det kan bli noe anleggstrafikk inn og ut av området i perioder.

Sammenhengende E105

Trifontunnelen, som skal forbinde brua med den nye traseen til E105, er snart ferdig, og elektroarbeidene vil bli igangsatt høsten 2016. Tunnelen skal være klar til bruk når brua over Bøkfjorden står ferdig.

Når hele anlegget står ferdig høsten 2017 vil vi ha en sammenhengende E105 med høy standard og gang- og sykkelløsning fra Bjørkheimkrysset på E6 til Storskog.

E105-SamhandlingsmøteE105-Samhandlingsmøte

BIlde:

Statens vegvesen og HAK Entreprenør ser fram til samarbeidet om å bygge Bøkfjordbrua. Fra venstre: Jørn Uno Mikkelsen (byggeleder bru) og Kaare Ramberg (prosjektleder) fra Statens vegvesen og Ole Heggeli (daglig leder) og Ole Johan Aas (prosjektleder) fra HAK Entreprenør AS.