Det er et krav for å få tunnelen godkjent at det skal gjennomføres en praktisk øvelse, og det ligger an til stor dramatikk med trafikkulykke med personskade og røykutvikling. Både politi, brannvesen og helsevesen er involvert, i tillegg til Statens vegvesen.

Viktig øvelse

Hvordan skal brannfolkene ta hensyn til trekken i den nye tunnelen? Hvordan håndtere skadde personer? Fungerer det avanserte varslingssystemet mot Vegtrafikksentralen, med DAB og nødnett? Dette er bare noen av utfordringene som nødetatene må finne ut av.

Beboere i boligfeltet mellom eksisterende E105 og den nye tunnelen vil oppleve en del trafikk mens øvelsen pågår, og folk som bor eller ferdes mellom Elvenes og Kirkenes, vil også merke blålystrafikken.

– Slike øvelser er viktige for at nødetatene skal være best mulig forberedt dersom det oppstår uønskede hendelser. Det er ekstra viktig å gjøre seg kjent med den nye tunnelen, sier Jon Einar Strige, som er tunnelforvalter i Statens vegvesen i Finnmark.

Om lag 25 personer fra politi, brann og helse deltar i øvelsen. I tillegg regner Statens vegvesen med en rekke observatører.

Andre tunnel i øst

Den nye tunnelen er 690 meter lang, og går gjennom Trifonhøgda og ut ved den nye Bøkfjordbrua. Tunnelen er en del av den nye E105 mellom Hesseng og Storskog, som skal åpnes rundt månedsskiftet. Trifontunnelen blir den andre store vegtunnelen i Øst-Finnmark.