E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland, og vegen går fra Hesseng utenfor Kirkenes over grensa på Storskog til Murmansk og videre via St. Petersburg og Moskva til Jalta. Gjennom flere år er vegen oppgradert og modernisert på begge sider av grensa, og det blir åpningsmarkering både i Norge og Russland denne dagen.

– Prosjektet er et viktig resultat både av Barentssamarbeidet og den norske satsingen på Nordområdene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Region nord. Så langt han kjenner til, er dette første gang en russisk samferdselsminister besøker Norge.

– Russland er en stort land som har svært mange grenseforbindelser. Når den russiske samferdselsministeren velger å komme til Sør-Varanger, er dette et uttrykk for at forbindelses anses som viktig for Moskva og for Russland, sier Naimak.

Den norske delen av E105 er om lag en mil lang, og hele strekningen er rustet opp de siste årene. Blant annet er vegen lagt om slik at den går utenom tettstedet Elvenes og i tunnel gjennom Trifonhøda. Det er også bygd ny bru over Bøkfjorden, og det er her den norske markeringen vil foregå. Den nye vegen settes i trafikk samme dag.

I tillegg til samferdselsministrene, står stortingsrepresentanter, sametingspresidenten og en rekke representanter fra offentlige myndigheter på gjestelista. I tillegg til Norge og Russland, vil de øvrige barentslandene, Finland og Sverige, være til stede.

 

Åpningsdatoen er endret til fredag 29. september etter at den opprinnelige meldingen ble publisert.