For å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten over haugen skal vegen legges fire meter lavere enn i dag. Dette innebærer at 24.000 kubikkmeter masse skal sprenges bort – noe som tilsvarer et par tusen lastebillass.

Daglig sprengning

Det er Veidekke Entreprenør som sammen med Hæhre Entreprenør har oppdraget. Arbeidet starter denne uka med at veglys blir demontert og fortau avstengt. I anleggsperioden vil de myke trafikantene bli ledet gjennom boligområdet i Ekveien, mens bilene skal følge vegen.

Det vil bli sprengning hver dag i anleggsperioden, som er beregnet å pågå til månedsskiftet april/mai. Nårsalvene går vil vegen bli stengt i inntil 15 minutter. Vakter plasseres ut i området og de nærmeste naboene blir varslet. I tillegg vil det gå sirene som varsler før sprengning og etter at salven er avfyrt. Den endelige varslingsplanen for trafikkavviklingen vil være klar i løpet av kort tid.

Trafikkavvikling

Beboerne på Ekhaugen har fått særskilt informasjon om det som skal foregå, blant annet gjennom et møte forrige uke. 

Sprengningsarbeidet får også konsekvenser for trafikkavviklingen. E105 vil være stengt i perioder på inntil 15 minutter under sprengningen, og også trafikken på E6 kan bli berørt. Det vil i tilfelle ble skilting og manuell trafikkdirigering i perioden.

Se også informasjon på www.vegvesen.no/europaveg/e105

 

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kaare Ramberg, tlf. 976 48 113

Byggeleder Torbjørn Svendsen, tlf. 901 22 724