De første arbeidene vil skje på vestsiden av Trifonhøgda. Først skal det ryddes skog, deretter lages en midlertidig anleggsveg inn i området for å få fram maskiner som skal gjøre klart for fjellsprenging.   

Framdrift

Resten av dette året vil alt anleggsarbeid foregå i et avgrenset område og vil i liten grad berøre trafikanter og beboere. Arbeidet med å skyte den 690 meter lange tunnelen gjennom Trifonhøgda starter på senhøsten, og skal være ferdig vinteren 2015.

Bygging av rundkjøring fra E6 i Bjørkheimkrysset og opprusting av vegen starter våren 2015.

Veidekke samarbeider med Hæhre Entreprenør AS som underentreprenør, som skal utføre arbeidet med masseflytting og sprengning av tunnelen. Veidekke Entreprenør AS vant anbudet etter svært jevn konkurranse.

Ny bru

I tillegg omfatter vegprosjektet på E105 bygging av en helt ny bru over Bøkfjorden. Onsdag 24. september blir det klart hvem som har levert anbud på denne delen av prosjektet.

Hele arbeidet med den ti kilometer lange vegen til Russland skal være ferdig høsten 2016. Strekningen mellom Elvenes bru og fram til Storskog ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2013.

Informasjon

Statens vegvesen vil gi løpende informasjon om arbeidet på vegvesen.no/europaveg/e105. I tillegg vil beboere som berøres spesielt av anleggsarbeidet få egen informasjon.

 

Kontakt:

Prosjektleder Kaare Ramberg, tlf. 97648113