I 2012 ble fergene som trafikkerer mellom Bodø, Røst og Moskenes byttet ut med nye gassferger. Disse fergene er lengre enn de gamle og fergekaia på Moskenes måtte derfor forlenges. I tillegg skal oppstillingsplassen gjøres noe større. 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017, og det jobbes med å utvide oppstillingsplassen samt legge til rette for et servicebygg på området.