Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) ble nylig vedtatt av Stortinget, og der ble det klart at rassikringsprosjektet, som innebærer rassikring og innkorting av E10 ved Flakstadpollen og Spengerleira samt rassikringstiltak ved Tind og Åkervika, ikke blir aktuelt før i siste periode av NTP.

Det er store utgifter knyttet til planlegging, og når det er klart at prosjektet ikke kommer før i siste periode av NTP, er det besluttet at man utsetter videre planlegging inntil videre.