NTP skal fastsettes av Stortinget før sommeren 2017.

Dersom ikke Stortinget endrer Regjeringens innstilling vil det ikke bli utbygging eller videre planlegging av strekningen de nærmeste årene.