Etne kommune og Vindafjord kommune vedtok i 2015 trase for framtidig ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune.