En liste, referert til på nettsidene til NRK, har skapt usikkerhet om prosjektet skal ha statlig plan. Listen NRK refererer til, ble laget av Vegdirektoratet og spilt inn som en del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033. I listen står E134-prosjektet nevnt som ett av totalt syv prosjekter der direktoratet foreslår at staten skal vedta planen. Normalt er det kommunene som gjør det.

I september sendte prosjektet forslag til planprogram over til kommunene Lier og Røyken som et ledd i en helt normal planprosess med kommunale vedtak.