Første salve fyrt av på E134 Gvammen - ÅrhusFørste salve fyrt av på E134 Gvammen - Århus

Dette er bra for Hjartdal kommune, dette har vi ventet lenge på, faktisk lenger enn jeg har levd, sier ordfører Sven Tore Løkslid(Ap).

Stor dag

Ordføreren er nemlig født i 1984, eller seks år etter at de første dokumentene ble skrevet i historien om vegen som skal lede trafikken unna flaskehalsen ved Nutheim på E134 midt i Telemark. Nå blir ventetiden kort.


- Nå har vi endelig gjennomført den første sprengningen, fortsetter ordføreren.

Like stor var dagen også for prosjektleder Trude Holter og byggeleder Asbjørn Arnevik. De to har holdt på med reguleringsplan siden 2010.  Selv om det allerede var både hugget trær, fjernet overflatemasse og boret klart til sprengningen, ble det likevel et sterkt symbol å se fjellet bli sprengt opp

Lang veg igjen


- Det er flott å se på at det endelig er i gang, sier prosjektlederen.

Det er ingen tvil om at det er lang veg igjen. Jobben som er satt i gang nå, er å sprenge  ut en fjellskjæring langs dagens veg. Denne steinen skal brukes til å forbelaste omrrådet hvor fundamentene til to bruer skal bygges over kanalen og elva Hjartdøla.  Jobben utføres av den lokale entreprenøren MTM AS fra Kviteseid.


Full drift neste år

Det skal i første omgang sprenges rundt 15 000 kubikkmeter stein. Steinen må  ligge minst et år  for å komprimere grunnen før den fjernes og bygging av bruene kan starte.

Tidlig i høst vil arbeidene med forskjæring og påhugg på Gvammen bli lyst ut. Dette arbeidet er rydding og klargjøring av området hvor tunnelportalen skal komme.  Selve arbeidet med tunnelen kan tidligst  starte etter sommerferien 2014. 

Fjellet er hardt og det er forventet en framdrift på 50 meter i uka fram til den står ferdig . Totalt er det 9,5 kilometer tunnel som skal sprenges gjennom fjellet før vegen kan bygges fra Gvammen til Århus på E134.


Planen er å åpne vegen i 2018.