Du kan fortsatt få informasjon om hva vi jobber med i ditt område ved å følge siden www.facebook.com/vegvesensor. Trafikkmeldinger får du ved å følge Vegtrafikksentralen sør på Twitter (@VtSsor), eller på vegvesen.no/trafikk.
Vi ønsker samtidig å takke for følge så langt!