Ti tilbydere ønsket å få kontrakten med alt elektroarbeid i Mælefjelltunnelen og veganlegget E134 Gvammen-Århus.  Kontrakten har en verdi på vel 93 millioner uten merverdiavgift eller 117 millioner kroner med mva.  Aldri før har en så stor kontrakt av denne typen blitt underskrevet for arbeid på veger i Telemark.

 200 000 meter kabel

Arbeidet som skal utføres er svært omfattende og vil pågå helt fram til vegen åpner.  200 000 meter – 200 kilometer – kabel må til for å nå fram til alt som krever strøm inne i og rundt tunnelen. Det vil også være første gang en norsk vegtunnel utstyres med høyttalere for å snakke til trafikantene. For å få til dette skal det monteres 200 høytalere.

 - Før dette arbeidet kan ta til, må blant annet alle trekkerørene som det skal kabler i, legges ned i vegen i anlegget. Det vil først være neste høst selve arbeidet tar til, forteller Jolanta Kroczak som er byggeleder på kontrakten.

 Omfattende opplæring

 For entreprenøren starter likevel arbeidet straks kontrakten er skrevet under. En mengde utstyr skal bestilles og produseres slik at det er klart til å installeres straks oppbyggingen av vegen, vann- og frostsikring og annet arbeid, er ferdig.

 - Når installasjonene er ferdige, er det lang periode med testing av alle installasjoner. Denne tunnelen blir svært avansert og krever også en omfattende opplæring av alle som skal drifte og vedlikeholde den. I tillegg må personellet på Vegtrafikksentral Sør i Porsgrunn også lære opp, sier byggeleder Jolanta Kroczak.

 Den svært store mengden elektroinstallasjoner og sikringssystem i tunnelen, krever tekniske bygg. Her blir det reist ett bygg utenfor hver portal og ti bygg inne i tunnelen. Alle disse bygga blir levert ferdig støpt i moduler og plassert på såler som allerede er støpt i nisjer i fjellet. Trekking av de 200 kilometerne med kabel er i seg selv krevende. Tidkrevende er det også å sørge for at alle tråder går til rett plass

 Vegen vil etter planen bli åpnet i desember 2019.