Fin utsikt her oppe i Nutheimlleivene(Foto: Kjell Wold)Fin utsikt her oppe i Nutheimlleivene(Foto: Kjell Wold)

Været spilte på parti med Statens vegvesen og et entusiastisk publikum da det nye trekkplasteret for turister og beboere i Seljord og Hjartdal kommuner ble innviet ved inngangen til fellesferien 2020.

Utsiktspunktet ligger et godt stykke opp i Nutheimkleivene ved porten til Svartdal og med fantastisk utsikt til Flatdal. Den lokale entreprenøren Skorve fikk ros for raskt og vel utført arbeid.

Denne utsikten har inspirert mange kunstnere. (Foto: Kjell Wold)Denne utsikten har inspirert mange kunstnere. (Foto: Kjell Wold)

Etterbrukstiltak etter Gvammen-Århus

Statens vegvesens prosjektleder Trond Øygarden takket alle involverte parter for godt samarbeid og priset det vakre utsiktspunktet med tilhørende servicebygg og p-plasser.

Utsiktspunktet er del av Opplevelsesvegen om Nutheim når gamle E134 nå blir omklassifisert til fylkesveg etter at E134 Gvammen-Århus med den nye Mælefjelltunnelen ble åpnet rett før jul i fjor.

Prosjektleder Trond Øygarden i SVV ble takket for god jobb. (Foto: Kjell Wold)Prosjektleder Trond Øygarden i SVV ble takket for god jobb. (Foto: Kjell Wold)

Turistveg spesielt for syklister

Opplevelsesvegen skal markedsføres som turistveg spesielt tilrettelagt for syklister. Under åpningsseremonien var det mange tohjulinger som stoppet for å kikke nærmere på Seljords nye attraksjon.

Opplevelsesvegen skal trekker flere syklister til gamle E134. (Foto: Kjell Wold)Opplevelsesvegen skal trekker flere syklister til gamle E134. (Foto: Kjell Wold)

Planlegging og gjennomføring av dette etterbrukstiltaket har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Seljord og Hjartdal kommune og Statens vegvesen