Vi har nå samlet all denne informasjonen på hvert sitt kart. Dette er innspill vi setter pris på, og som vi vil benytte i det videre arbeidet med reguleringsplanene i de to kommunene.