Presentasjonen fra informasjonsmøte og forslaget til planprogram med delrapportene: