Reguleringsplan ble vedtatt i Øvre Eiker kommune 11.12.2013 og i Nedre Eiker kommune 08.10.2014. 

Bakgrunnen for prosjektet er at strekningen har vært utsatt for møteulykker, og dagens ÅDT gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn. Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.

Utvidelse av vegen

Det er i dag etablert midtfelt på strekningen, men i reguleringsplanen legges det opp til å utvide eksisterende E134 med gjennomgående totalbredde på 13 meter. Utvidelsen gjøres for å etablere plass til midtdeler og bredere vegskuldre.

Forbikjøringsstrekning

På strekningen i Øvre Eiker skal det etableres en forbikjøringsstrekning utformet som en smal firefeltsveg (totalbredde 17 meter).

Midtdeler

Midtdeler skal utføres i form av stålrekkverk og stålstolper.

E134 Mjøndalen–Langebru