Reguleringsplan ble vedtatt i Øvre Eiker kommune 11.12.2013 og i Nedre Eiker kommune 08.10.2014. E134 Mjøndalen–Langebru, midtdeler ble åpnet 3. juli sommeren 2020.

Bakgrunnen for prosjektet var at strekningen har vært utsatt for møteulykker, og dagens ÅDT gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn. Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.

E134 Mjøndalen–Langebru