Jobben med å flytte vegbelysning på E134 i Møndalen til elvesiden igang. (Foto: Kjell Wold)Jobben med å flytte vegbelysning på E134 i Møndalen til elvesiden igang. (Foto: Kjell Wold)

Nå har de forberedende arbeidene til dette startet. De neste dagene og ukene graves det en ny kabelgrøft på utsiden av vegen mot elva fra bensinstasjonen ved av/påkjøring Mjøndalen og vestover mot gamle Mjøndalen bru.

Ottar Bjørnstad t.v. og Eugen Myhr i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)Ottar Bjørnstad t.v. og Eugen Myhr i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)

Når disse grøftearbeidene er ferdig starter en med montering av vegbelysning. Det legges samtidig opp til at det på disse lyktestolpene også blir montert egen armatur for belysning av gangvegen mot elva.