Trafikksikkerhet i høysetet på den nyombygde vegen. (Foto: Kjell Wold)Trafikksikkerhet i høysetet på den nyombygde vegen. (Foto: Kjell Wold)

Derfor er prosjektet godt i rute til åpningsmarkering fredag 3. juli. De arbeidene som nå gjenstår er avsluttende asfaltering, belysning, oppmerking, omskilting og fjerning av midlertidige rekkverk.

Trafikksikkerhetstiltakene på den 7,5 kilometer lange strekningen fra Mjøndalen til Langebru startet i august 2019 og sluttføres nå i juli 2020. Arbeidene er ferdig nesten et halvt år tidligere enn beregnet.

Langs E134 i Mjøndalen får også gangvegen mot elva belysning. (Foto: Kjell Wold)Langs E134 i Mjøndalen får også gangvegen mot elva belysning. (Foto: Kjell Wold)

Vegen mellom Mjøndalen og Hokksund er utvidet for å gi plass til midtrekkverk, vegbelysning og forbikjøringsfelt på Loesmoen langs flyplassen

Den offisielle åpningsmarkeringen finner sted på Kongsberg klokken 14. nevnte fredag 3. juli. Da vil samferdselsminister Knut Arild Hareide markere dobbeltåpningen av E134 Damåsen-Saggrenda gjennom Øvre Eiker og Kongsberg og E134 Mjøndalen-Langebru i Eiker.