Støyskjermen blir 1,5 meter høy. (Foto: Kjell Wold)Støyskjermen blir 1,5 meter høy. (Foto: Kjell Wold)

Dermed blir både husene og uteområdene til de fire boligene skjermet mot støy og støv fra trafikken på E134 nord for Strandveien.

Arbeidene med å klargjøre for støyskjermen har pågått de siste ukene. Det er blant annet fjernet noen store grantrær og annen vegetasjon ut mot europavegen.

Støyskjermen blir en såkalt beconmur som blir halvannen meter høy og monteres i elementer. Støymuren blir flere hundre meter lang. Det er samme typen mur som er satt opp inn mot XL-bygg.