Skanska ruller ut lag på lag med asfalt. (Foto: Kjell Wold)Skanska ruller ut lag på lag med asfalt. (Foto: Kjell Wold)

Den 7,5 kilometer lange, høytrafikkerte strekningen gjennom Eikerbygdene skal få midtrekkverk, forbikjøringsfelt og vegbelysning. Derfor jobbes det nå intenst over hele linja.

Det asfalteres på flere delstrekninger og graves og legges kilometervis med rør og kabler. Strandpromenaden langs Drammenselva på nordsiden av E134 gjennom Mjøndalen er gjenåpnet for solhungrige og friskluftgispende eikværinger.

Vegarbeid langs hele strekningen på 7,5 km (Foto: Kjell Wold)Vegarbeid langs hele strekningen på 7,5 km (Foto: Kjell Wold)

-Lokale entreprenører og Statens vegvesen sin byggherreorganisasjon holder hjulene i gang med de koronarestriksjoner vi er pålagt å følge. Det fungerer veldig bra selv med noe mindre bemanning enn vanlig, forteller SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen.

Elvepromenaden i Møndalen: viktig pusterom i disse tider(Foto: Kjell Wold)Elvepromenaden i Møndalen: viktig pusterom i disse tider(Foto: Kjell Wold)

Korona-tiltak på riggen

Det er innført nye rutiner for bla møtevirksomhet og daglig rengjøring/desinfisering av kontorriggen og boligriggen i tillegg til restriksjoner for hvem som kan komme inn på riggen.

–Mange møter avholdes nå på Skype eller Teams, mens på de få møtene vi avholder i plenum, som byggemøter, deltar kun fire personer – to fra byggherren og to fra entreprenøren. Daglige avklaringer foregår mye på telefon og eRoom. Når det er behov for befaring og avklaring ute i anlegget, gjøres det med minimum av deltakere - hvor det holdes god avstand, forteller byggherrens SHA-rådgiver.

Intens jobbing langs E134 gjennom Eikerbygdene. (Foto: Kjell Wold)Intens jobbing langs E134 gjennom Eikerbygdene. (Foto: Kjell Wold)

Han berømmer både egne medarbeidere og entreprenøren med sine lokale underentreprenører for god jobb og bra oppfølging av helsemyndighetenes råd og føringer om smittevern på arbeidsplassen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord er entreprenør på E134 Mjøndalen-Langebru-kontrakten.