Arbeid i denne fjellskjæringen gir litt støy i snaue to uker. (Foto: Kjell Wold)Arbeid i denne fjellskjæringen gir litt støy i snaue to uker. (Foto: Kjell Wold)

Det skal pigges i fjellskjæringen fra jernbanen og vestover. Dette må gjøres før en kan sikre skjæringen med bolter.

Arbeidene vil medføre noe støy for de nærmeste naboene, men disse arbeidene vil kun foregå på vanlig dagtid fram til 19-tiden.

Piggingen skal være ferdig innen to uker fra oppstart. Arbeidet påvirker ikke trafikkavviklingen på E134 gjennom anleggsområdet